مقدمه

در فصل های قبل، در مورد فرایندهای مختلفی صحبت شد که بین پیمانکار، مشاور و کارفرما در چارچوب قرارداد انجام می پذیرد. از جمله این فرایندها می توان به انجام تحویل موقت، بالانس متریال، تست های حین اجرا، تست های پیش راه اندازی و راه اندازی، دستور کار، صورتجلسه، بررسی صورت وضعیت و … اشاره نمود.

مورد مهم در این فرایندها، نحوه ثبت و تنظیم آن است که در قالب فرم های ابلاغی صورت می پذیرد. این فرم ها می بایست قبل از انجام هر مرحله، در اختیار پیمانکار قرار داده شود تا نسبت به چگونگی انجام و طی مراحل آگاهی یابد. در حقیقت این فرم ها جهت نیل به یک رویه واحد بین پیمانکار، مشاور و کارفرما و جلوگیری از ادعاهای بعدی ابلاغ می گردد.

لازم به ذکر است چارچوب کلی و محتوای فرم ها در اکثر پروژه ها و قراردادها یکسان بوده و تفاوت آنها در نحوه تنظیم، شکل و فرمت و برخی محدودیت های خاص می باشد. در ادامه برخی از فرم های متداول که در اکثر پروژه ها کاربرد داشته بهمراه تعدادی فرم خاص مرتبط با فعالیت های برق و ابزار دقیق، مکانیکال و سازه درج گردیده است.