ساختمان تجهیز کارگاه بهبهان

ساختمان تجهیز کارگاه بهبهان

کارفرما: شرکت گوپله | زمان اجرا: ——- | مساحت ساختمانها: مجموع مساحت ۳۶۰ متر مربع