ساختمانهای تجهیز کارگاه کربلا

ساختمانهای تجهیز کارگاه کربلا

کارفرما: شرکت خاک و سنگ | زمان اجرا: ———– | مساحت ساختمانها: مجموع مساحت ۲۳۶ متر مربع