ساختمانهای اداری پالایشگاه بندرعباس

ساختمانهای پیش ساخته اداری پالایشگاه اصفهان

کارفرما: مشارکت میسان – پرلیت – طرح و پالایش | زمان اجرا: ———– | مساحت ساختمانها: مجموع مساحت ۲۹۸۴ متر مربع