محصولات پیتک

در پروژه های عمرانی، مراکز صنعتی، کارخانجات تولیدی و صنایع نفت و گاز به دلایل مختلف همچون بعد مسافت و مقتضیات زمانی – مکانی، حضور حداکثری عوامل در محل ضروری می نماید لذا به منظور افزایش رضایتمندی و در نتیجه کارایی عوامل، PTEC تلاش می کند تا با اجرای ساختمانهای پیش ساخته عایق در کوتاه ترین زمان ممکن، امنیت، رفاه و آسایشِ پرسنل را فراهم آورد. قابلیت های پیتک، اجرای ساختمانهایی با طرحهای متنوع معماری را مهیا می سازد که در ۵ گروه زیر طبقه بندی شده است.